Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
 1. superpatodonaldo (431)
 2. sburnolo (114)
 3. GRIFF (77)
 4. Pegaz`001 (64)
 5. attilorz (56)
Top 5 Thanks (Received)
 1. metallo97 (156)
 2. alexmx (117)
 3. Dhemon (114)
 4. sburnolo (79)
 5. GRIFF (61)
Top 5 Likes (Given)
 1. superpatodonaldo (1237)
 2. sburnolo (657)
 3. BOMBCAT (405)
 4. Vasco9519 (346)
 5. OnisA (300)
Top 5 Likes (Received)
 1. Dhemon (529)
 2. alexmx (486)
 3. Pegaz`001 (451)
 4. sburnolo (432)
 5. metallo97 (368)
Top 5 Dislikes (Given)
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
Top 5 Dislikes (Received)
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -

DBTech - Post Thanks